Musik beta Login
Wanna share a javanese gending notation? Add gending notation

Javanese Gending Notation Lancaran Bindri

[Buka]

.2.7        .2.7       .6.(5)

 

.6.5       .2.7        .2.7        .6.5

.6.5       .2.7        .2.7        .6.5

29 @seto

Discussion